کار داوطلبانه اعضای انجمن همگام با سایر کشورهای جهان

, , ارسال دیدگاه

اعضا انجمن در یک فعالیت داوطلبانه در روز دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳، از ده مدرسه استان قزوین در شهرستانهای قزوین، تاکستان، الوند، مهرگان، آبیک و روستای شینقر بازدید بعمل آورده و ضمن بررسی سیستمهای برقی آن مکانها به شناسایی ریسکهای حریق و شوک الکتریکی پرداخته و به دانش آموزان نیز روشهای صرفه جویی از انرژی برق را آموزش دادند.

2(1)

1

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد

*