اعضاء هیأت مدیره

 اسامی اعضاء هیأت مدیره

جناب آقای مهندس محمدرضا کیانمهر          رئیس هیأت مدیره

جناب آقای مهندس فرزاد رحمتی                نایب رئیس هیأت مدیره

جناب آقای مهندس حمیدرضا تیموریا            خزانه دار

سرکار خانم مهندس صونا نیکمرد نمین         دبیر

جناب آقای مهندس امیر رمضانی                عضو اصلی

جناب آقای مهندس مسعود جانی              بازرس

اسامی اعضاء علی البدل

جناب آقای مهندس عباس توفیقی              عضو علی البدل

جناب آقای مهندس مهدی عادلی فر           عضو علی البدل

 

 

ارسال دیدگاه

(*) لازم، ایمیل شما منتشر نخواهد شد

*